Ống Bảo Ôn

Ống bảo ôn bông khoáng - loại có giấy bạc và không có giấy bạc
Ống bảo ôn bông khoáng - loại có giấy bạc và không có giấy bạc

GIÁ THAM KHẢO

>> Vui lòng tham khảo giá tại gia.tonthanhcong.com

Tên Sản PhẩmĐVTGiấy BạcĐộ dày
25mm
Độ dày
40mm
Độ dày
50mm
Độ dày
80mm
Độ dày
100mm
Ống Bảo Ôn đường kính 22mm
mkhôngliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 22mm
mliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 28mm
mkhôngliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 28mm
mliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 34mm
mkhôngliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 34mm
mliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 43mm
mkhôngliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 43mm
mliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 49mm
mkhôngliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 49mm
mliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 60mm
mkhôngliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 60mm
mliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 76mm
mkhôngliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 76mm
mliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 89mm
mkhôngliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 89mm
mliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 114mm
mkhôngliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 114mm
mliên hệliên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 140mm
mkhông-liên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 140mm
m-liên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 168mm
mkhông-liên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 168mm
m-liên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 219mm
mkhông-liên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 219mm
m-liên hệliên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 273mm
mkhông--liên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 273mm
m--liên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 325mm
mkhông--liên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 325mm
m--liên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 377mm
mkhông--liên hệliên hệliên hệ
Ống Bảo Ôn đường kính 377mm
m--liên hệliên hệliên hệ
Ghi chú:
  • Giá chưa bao gồm Thuế GTGT 10%.
  • Vận chuyển & giá cụ thể vui lòng trao đổi với nhân viên bán hàng.
  • Vui lòng xem trang Chính Sách Bán Hàng để biết rõ hơn về cách thức đặt hàng và hình thức thanh toán.

Mức độ tín nhiệm