Giá tham khảo Tôn Mạ Kẽm Phẳng (hàng mềm)

Chuyên bán sỉ các loại Tôn Mạ Kẽm Phẳng (hàng mềm) với độ dày như bảng dưới:

GIÁ THAM KHẢO
>> Vui lòng tham khảo giá tại
Tên hàngĐVTKhổ
1000mm
Khổ
1200mm
Khổ
1250mm
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 0,35mmm---
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 0,40mmmcó hàngcó hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 0,50mmmcó hàngcó hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 0,60mmmcó hàngcó hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 0,70mmmcó hàngcó hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 0,80mmmcó hàngcó hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 0,90mmm---
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 1,00mmmcó hàngcó hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 1,10mmm---
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 1,20mmmcó hàngcó hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 1,40mmm-có hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 1,50mmmcó hàngcó hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 1,60mmmcó hàngcó hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 1,80mmm---
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 2,00mmmcó hàngcó hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 2,30mmm-có hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 3,00mmm-có hàng-
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 4,00mmm---
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 5,00mmm---
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 6,00mmm---
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 8,00mmm---
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 10,0mmm---
Tôn Mạ Kẽm Phẳng dày 12,0mmm---

Ghi chú:
  • Giá đã bao gồm Thuế GTGT 10%.
  • Vận chuyển vui lòng trao đổi với nhân viên bán hàng.
  • Vui lòng xem trang Chính Sách Bán Hàng để biết rõ hơn về cách thức đặt hàng và hình thức thanh toán.

Mức độ tín nhiệm